Digitalisering utan återvändo!

Nu går det snabbare än någonsin, hänger du med? Digital samverkan, i kundrelationer eller mellan kollegor är vår verklighet nu. Har ni rätt verktyg för att möta framtiden på bästa sätt? Vi på Canergo har väldigt lång erfarenhet av att hjälpa företag  från många olika...

Nu kör vi!

Nu möter vi hösten med laddade batterier. Hoppas att du har haft en bra sommar med tid för återhämtning och reflektion. I vår vardag blir det väldigt tydligt att Covid 19 verkligen har skyndat på behovet av digitalisering. Arbetsplatsen kan vara på olika ställen, all...
Work where you want!

Work where you want!

I rådande extraordinära samhällssituation som utbrottet av coronaviruset medfört krävs en stor flexibilitet i den IT-miljö som man jobbar i. Work where you want är inte längre ett önskemål. Det är många gånger en förutsättning för att kunna fortsätta att arbeta...