Hållbarhet i arbetslivet. Är det en kostsam nymodighet eller är det rent av en investering för framtiden? Inte bara i vår planet utan också livet i stort? Kanske är det till om med så att det genererar avkastning i nya affärer och förbättrad kundrelation? Det är i alla fall vad vi tror.

 

Vi strävar efter att jobba hållbart. Därför gillar vi tanken som sammanfattas i principen reduce, reuse, recycle. Det innebär exempelvis att vi strävar efter att minska material- och energianvändningen, återanvända den utrustning som producerats
och återvinna det som är förbrukat.

Hållbarhet för oss innefattar dessutom det sociala perspektivet. Utan våra medarbetare vore vi ingenting. Det är framför allt de som står för den tekniska kompetensen, relationsskapandet med kunderna, de många skratten och allt annat som hör till ett välmående företag. Därför vinnlägger vi oss om att skapa den allra bästa arbetsmiljön, så att vi tillsammans kan skapa en bättre morgondag. Framför allt för våra kunder och miljön, men också samhället i stort. För oss är det självklart att vara med och bidra till en hållbar framtid.

Med andra ord: Arbetet kring hållbarhet finns alltid med på vår agenda Även om vi är långt från klara (om vi nu någonsin kan bli det?) så har vi i alla fall börjat. Vill du veta mer och har du frågor om hur vi jobbar med hållbarhet? Hör av dig! Under tiden fortsätter vi arbetet med att bli ännu bättre på hållbar IT och skapa en bättre morgondag för alla . 

 

Vi förbättrar din morgondag
Kontakta oss

12 + 4 =

”Vi är nöjda när vi känner att vi överträffat Era förväntningar”

info@canergo.se | 011-28 52 50 | Canergo Östergötland AB | Söderleden 102, 602 28 Norrköping | 559162-4381