I rådande extraordinära samhällssituation som utbrottet av coronaviruset medfört krävs en stor flexibilitet i den IT-miljö som man jobbar i.
Work where you want är inte längre ett önskemål. Det är många gånger en förutsättning för att kunna fortsätta att arbeta effektivt. Att jobba med sin data in en företagsägd struktur och inte i individägd struktur har aldrig varit viktigare än nu, med ökat personalbortfall, ökat distansarbete och med det ökade säkerhetsrisker.