VISION, MISSION, VÄRDEGRUND, AFFÄRSIDÉ

 

Vår vision, mission och värdegrund lägger grunden för framgång. Våra kunders såväl som vår egen.

 

Vår vision, mission och värdegrund sammanfattar vårt erbjudande. Visionen är det som leder oss, det vi alltid strävar mot. Missionen är det mål vi har i varje uppdrag, tillsammans med våra kunder och medarbetare. Värdegrunden beskriver på vilket sätt vi gör det. Och allt detta hjälper oss att förverkliga vår affärsidé.

 

Vår IT-plattform är också driftsäker och utvecklingsbar. Den är skalbar, vilket gör det lätt att lägga till och ta bort användare. Uppdateringar och underhåll görs på distans – per automatik. Med andra ord behöver du som kund inte störas av vare sig drift- eller underhållsstopp. 

 

Vision

Tillsammans för en bättre morgondag.

Mission

Canergo bidrar till att skapa framgångsrika och välmående företag genom en IT-plattform i världsklass och en IT-strategi för tillväxt – skapade av våra medarbetare med rätt spetskompetens.

Värdegrund

Canergo är ett värderingsstyrt företag. Vår värdegrund leder oss i allt vi gör, i de många små handlingarna, likväl som i de stora. Värdegrunden bygger helt enkelt vår företagskultur. Den talar om hur vi ska bete oss mot varandra, våra kunder och samarbetspartners. Och den berättar vilka vi är, hur vi gör och varför vi lyckas med våra uppdrag. Men även hur vi långsiktigt når vår vision om en bättre morgondag.

Kompetens

Vi tror att alla företag har möjlighet att utvecklas – om de får rätt förutsättningar. En alltid fungerande IT-miljö är en av dessa. Därför är vi stolta över vår tekniska lösning och utvecklingsstrategi, som är ett resultat av våra medarbetares spetskompetens, nyfikenhet och uthållighet. Och faktiskt det som bidrar till våra kunders framgång.

Transparens

Vi tror att ärlighet varar längst. Därför bygger vår affärsmodell på transparens. Det innebär att du har full koll på kostnaderna och att inga extra fakturor skickas. Vi erbjuder helt enkelt ett fast pris för IT som inte krånglar. Det blir effekten av att vår IT-miljö är byggd för att alltid fungera.  

Engagemang

Engagemang för oss handlar om att leverera kvalitet, ha hög service på våra tjänster och skapa trygghet. Det handlar också om att ha siktet inställt framåt, att visa omtanke – och om att gå den där extra milen – och se till att såväl våra kunder som medarbetare växer.

Affärsidé

Med fokus på en alltid fungerande IT-miljö bidrar vi till att skapa framgångsrika och välmående företag.

 

Vi förbättrar din morgondag
Kontakta oss

3 + 10 =

”Vi är nöjda när vi känner att vi överträffat Era förväntningar”

info@canergo.se | 011-28 52 50 | Canergo Östergötland AB | Söderleden 102, 602 28 Norrköping | 559162-4381