Work where you want!

Work where you want!

I rådande extraordinära samhällssituation som utbrottet av coronaviruset medfört krävs en stor flexibilitet i den IT-miljö som man jobbar i. Work where you want är inte längre ett önskemål. Det är många gånger en förutsättning för att kunna fortsätta att arbeta...