Våra kunder ställer allt högre krav på IT. Med all rätt. Det är just därför vi skapat en affärsmodell som är helt transparent, i alla led. Vår IT-plattform är ett mycket kraftigt verktyg som skapar en optimal IT-miljö, som är stabil, trygg och användarvänlig. Våra medarbetare är grymt kompententa. Vårt fokus är inte support, det är att se till att du har en IT som alltid fungerar – och som hjälper dig att utveckla din verksamhet. Vi gör också kontinuerliga uppföljningar och träffar dig för genomgång 3–5 gånger per år. Dessutom bygger vår affärsmodell på ett fast pris. Det blir tydligt och överskådligt vad du betalar per månad. Också enkelt att budgetera. Det kallar vi modern IT.

 

Christian@canergo.se 073-920 36 50